Meer informatie

 • De waarneming ‘s avonds, ‘s nachts en in het weekend is geregeld door de huisartsenpost. Op de huisartsenpost werken alle huisartsen uit de regio samen. De huisartsenpost is alleen bestemd voor acute gevallen buiten kantooruren.

  telefoonnummer: (010) 4669573

  adres: Kleiweg 500, Rotterdam

 • De assistente staat u als eerste te woord wanneer u de praktijk belt. Zij maakt afspraken voor het spreekuur, de huisbezoeken of telefonisch overleg met een van de huisartsen. Ze geeft medisch advies en kan veel praktische vragen beantwoorden. U kunt haar ook bellen voor uitslagen. De assistentes zorgen ervoor dat de organisatie binnen onze praktijk zo goed mogelijk verloopt. Om in te kunnen schatten wanneer een patiënt gezien kan of moet worden vraagt zij naar de reden van de afspraak. Voor de assistentes en de praktijkondersteuner geldt, net als voor de huisarts, een beroepsgeheim. In onze praktijk werken 4 verschillende doktersassistentes.

  Op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur zijn er altijd assistentes aanwezig. De assistentes hebben een eigen spreekuur. U kunt, na beoordeling door de arts, bij hen terecht voor:

  • Verlenen van eerste hulp
  • Oren uitspuiten
  • Geven van injecties
  • Laboratorium onderzoek
  • Bloeddrukmeting
  • Wondverzorging
  • Hechtingen verwijderen
  • Aanstippen van wratten
  • Zwangerschapstesten
  • Urine onderzoek
  • Maken van een hartfilmpje
  • Aanleggen van 24-uurs bloeddrukmeting en eventrecorder

  Praktijkondersteuners zijn aangesteld om een aantal taken van de huisarts over te nemen. In onze praktijk is Lieneke Poel de praktijkondersteuner-somatiek. Zij is HBO verpleegkundige. Zij controleert de patiënten met diabetes, hart- en/of vaatziekten, astma en COPD. Ook begeleidt zij patiënten bij het stoppen met roken. Zij werkt nauw samen met de huisartsen.

  De praktijkondersteuners geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ). Als psychische problemen een rol spelen bij uw klachten, kunt u door de huisarts naar hen doorverwezen worden. Zij kunnen u ondersteunen en begeleiden bij uw problemen. Indien nodig, kunnen ze samen met u kijken of een doorverwijzing nodig is. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de huisartsen.

  De POH-GGZ kan u ondersteunen bij o.a.: stress gerelateerde klachten, eenzaamheidsproblematiek, rouwverwerking, relatieproblemen, depressieve klachten, angstklachten en burn-out klachten.

  Een eerste gesprek duurt 45 minuten en is bedoeld om uw problemen en klachten in kaart te brengen, voor vervolgafspraken wordt meestal 30 minuten ingepland.

  Uiteraard worden alle problemen vertrouwelijk behandeld.

 • De praktijk beschikt over de middelen om verschillende chirurgische ingrepen uit te voeren. Voor een afspraak op het chirurgisch spreekuur dient u eerst door de huisarts te zijn gezien, uitgezonderd acute problemen zoals een hechtwond of abcessen.
  Veel voorkomende verrichtingen:

  • Moedervlekken
  • Ouderdomswratten
  • Skintags (fibroom)
  • Vetbulten (lipoom)
  • Talgkliercyste (atheroom)
  • Ingegroeide teennagel
 • Voor de diabeteszorg zijn wij aangesloten bij Rijnmond Dokters. Hierbij wordt geprotocolleerde zorg aangeboden in samenwerking met andere zorgverleners. Uiteraard passen we standaard zorg aan aan uw situatie.

  • Jaarcontrole: uitgebreid bloedonderzoek (nuchter) + opstellen behandelplan
  • Voetonderzoek 1 x per jaar via praktijkondersteuner
  • Funduscontrole 
  • Tussentijdse controle bij praktijkondersteuner evt. met nuchter glucose en HbA1c via laboratorium.
 • Dit spreekuur is bedoeld voor patiënten die één of meer risicofactoren hebben op het krijgen van hart- en vaatziekten of al hart- of vaatziekte hebben doorgemaakt. De controles en behandeling van hart- en vaatziekte is maatwerk en dit proberen we zo veel mogelijk af te stemmen op de patiënt. De frequentie van controle verschilt per risicogroep. 

   

 • In onze praktijk hebben we spreekuren voor longaandoeningen. Wij zijn aangesloten bij Rijnmond dokters. Hierbij wordt geprotocolleerde zorg aangeboden in samenwerking met andere zorgverleners.

  Preventief onderzoek naar COPD
  Als u 40 jaar of ouder bent, rookt of gerookt heeft en last heeft van hoesten en benauwdheid, is het verstandig om zelf ook de COPD risicotest in te vullen. Als u COPD heeft, is het namelijk erg belangrijk dat u dat op tijd weet. Dan is er namelijk nog veel gezondheidswinst te boeken. Misschien komt u er met de test wel achter dat u een hoog risico loopt om de ziekte te krijgen.

  COPD-controle
  Jaarlijks worden patiënten met COPD opgeroepen voor controle door de praktijkondersteuner. Tijdens de controle vindt o.a. evaluatie van de klachten plaats en soms wordt de longfunctie gemeten. De afspraak duurt 45 minuten. Neem deze vragenlijst ingevuld mee naar de afspraak.

  Astma controle
  Patiënten met astma en regelmatig gebruik van inhalatiemedicatie ontvangen een oproep van de praktijk voor controle. De controle wordt uitgevoerd door de praktijkondersteuner. Tijdens de controle worden de problemen besproken en de longfunctie gecontroleerd. Een afspraak duurt 45 minuten. Op de dag van controle geen longmedicatie gebruiken en deze vragenlijst ingevuld meenemen

 • Momenteel zijn wij dicht voor nieuwe patiënten.

   

 • Bij afwezigheid vanwege vakantie, nascholing of ziekte belt u de waarneemlijn: 010-8902506. U wordt hiernaar doorverwezen door ons antwoordapparaat.

  Onze waarneemgroep omvat de volgende huisartsenpraktijken:

  Minervaplein 2B

  E.M. Herman
  B.F. van Leenen
  W.T. Smid
  Huisartsenpraktijk Hildegard
  P. Zoomers

  Bergse Linker Rottekade 294B

  Praktijk Terbregge, C.J. Kuypers, tel. 010-3031290

  Van Beethovenlaan 60

  Praktijk Bergse Bos, W.D. Boswinkel, tel. 010-3031800

  Tijdens de avond- nacht- en weekenduren wordt de waarneming voor acute medische klachten gedaan door de Huisartsenpost in het SFG, 

  Kleiweg 500,  tel. 010-4669573

  Ook hier moet u van tevoren eerst bellen om een afspraak te maken.