« terug naar vorige pagina

Klachten

Kwaliteit
Al onze medewerkers zijn gediplomeerd voor de taken die zij verrichten. Wij werken volgens de NHG richtlijnen en de standaarden van de beroepsgroep. Om de kwaliteit van ons werk en onze organisatie te borgen vindt er iedere jaar een audit plaats, samen met de andere praktijken van Huisartsencentrum Hillegersberg.  Sinds maart 2015 hebben wij  het keurmerk “NHG geaccrediteerde praktijk”.

Klachten
Uiteraard doen wij ons best u zo goed mogelijk van dienst te zijn, maar het kan gebeuren dat u toch niet helemaal tevreden bent over de geleverde service. In dat geval willen wij u vragen ons te helpen de dienstverlening te verbeteren door uw klacht kenbaar te maken. U kunt dit doen door het klachtenformulier in te vullen. Na ontvangst nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.

In ons huisartsencentrum is een klachtencommissie, bestaande uit een huisarts, een assistente en een manager, die de klachten op neutrale basis behandelt wanneer de persoon, die de klacht indient en de betreffende medewerker(s) van de praktijk er samen niet uitkomen.

Klachten over de huisarts

Klachtenformulier