« terug naar vorige pagina

Privacy reglement

Uw medisch dossier valt onder het medisch beroepsgeheim en ook onder de bescherming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming ( AVG).

Wij doen er, samen met onze software aanbieders, alles aan om de bescherming van uw gegevens te waarborgen.

Via ons intern computersysteem is uw medisch dossier wel toegankelijk voor waarnemend artsen als de praktijk is gesloten. Zij kunnen dan over alle informatie beschikken die nodig is voor uw behandeling. Als u hiermee niet akkoord gaat, kunnen wij uw dossier afschermen voor waarnemers.

U kunt bij de assistente een uitdraai van ons Privacyreglement aanvragen.